Szeretettel üdvözöljük a Kiskakas Óvoda honlapján!

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól, és elmélyülten gondolkozni.”

Vekerdy Tamás

A beiratkozással kapcsolatos szülői értekezletről, jelentkezésről olvashat az AKTUÁLIS menüpontban!

Óhegy központjában lévő, tágas csoportszobákkal, nagy és zöld kerttel rendelkező óvodánkba szeretettel várjuk a sok mozgást, játékot és vidámságot kedvelő gyerekeket. Célunk, hogy elősegítsük a gyermekek testi-lelki harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakozását, biztosítsuk számukra a boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort.

Nevelőtestületünk a mozgás személyiségfejlesztő hatását felhasználva, változatos tevékenységek biztosításán keresztül törekszik arra, hogy a hozzánk járó gyermekeket pozitív, minden területre kiterjedő fejlesztőhatások érjék. Természetes érdeklődésüket fejlesztve igyekszünk elérni, hogy tudásvágyuk egész életükön át megmaradjon, és általa nyitott, kreatív, sokoldalú emberré váljanak.

Büszkék vagyunk intézményünk innovatív szellemére, az itt folyó színvonalas nevelőmunkára.

Nevelési tevékenységünkben kiemelkedő szerepet szánunk a tanulási képességeket serkentő mozgásfejlesztő eljárásoknak, amelyek hatására az agyi funkciók indirekt módon fejlődnek, alakulnak, így megalapozódnak az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek.

A játék személyiség- és közösségformáló hatásának érvényesülését a mindennapokban minél hosszabb, egybefüggő játékidő biztosításával segítjük.

A hozzánk járó gyermekek a mozgás szeretetét, az egészséges életmód szokásait tevékenységekbe ágyazva, játékos formában sajátítják el. Az egész napunkat átszövő anyanyelvi neveléssel segítjük kommunikációs alapkészségeik fejlődését, az anyanyelv megszilárdításával pedig megalapozzuk a későbbi nyelvtanulás sikerességét.

Óvodánk az integrálható mozgáskorlátozott gyermekek befogadó intézménye, számukra szeretetteljes légkört, megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk. A mozgásban akadályozott gyermekeket gyógypedagógus, mozgásterapeuta egyéni fejlesztésben részesíti. Az integráló csoportok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik.

Az eltérő fejlődési ütemű gyermekek fejlődését, a tanulási zavarok megelőzését, fejlesztő pedagógus, pszichológus és logopédus kolléga segíti. Egyéni terv alapján, játékos módszerek és eszközök alkalmazásával egészítik ki a csoportban folyó nevelőmunkát.

Az „örökmozgó, fáradhatatlan” óvodásainknak a napi tevékenységekbe épített mozgásfejlesztésen kívül fakultatív lehetőségeket is kínálunk. A közeli sportlétesítményekbe a nagyobbak úszni, jégkorcsolyázni járnak. Óvodán belül – délutáni időpontokban – a gyermekek ovi-foci, néptánc, karate, ritmikus gimnasztika, görkorcsolya és labdás tornafoglalkozásokon tehetik próbára ügyességüket.

A kiemelkedő képességeket és kreativitást mutató gyermekek részére tapasztalt, elhivatott óvodapedagógusok által vezetett "kézműves-műhely” és „mozgás-műhely” biztosít kibontakozási lehetőséget.

Szülői igények alapján heti rendszerességgel sakk és hittan oktatásra is lehetőséget kínálunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Kiskakas Óvoda munkatársainak nevében:

Kemerléné Suri Ildikó intézményvezető